Sopimusehdot

1. Ehtojen soveltaminen


Näitä sopimusehtoja sovelletaan AL-kaupan ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen kauppaan verkkopalvelussa osoitteessa www.kauppa.autoliitto.fi. Sopimusehtoja voidaan täydentää verkkosivuilla olevilla ohjeilla. Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Yrityksen nimi ja yhteystiedot:
AL-palvelut Oy
Hämeentie 105 A
00550 Helsinki
sähköposti: autoliitto@autoliitto.fi

2. Henkilötietojen käsittely
AL-palvelut Oy kerää ja käsittelee Asiakkaan antamia henkilötietoja, jotta tilattujen tuotteiden toimittaminen ja yhteydenpito Asiakkaaseen sujuu asianmukaisesti. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa osoitteessa www.kauppa.autoliitto.fi.

3. Sopimuksen syntyminen
Tuotteet tilataan AL-kaupan verkkosivustolla.  Asiakkaan tekemä tilaus on Asiakasta sitova ja se vahvistetaan AL-kaupan lähettämällä sähköpostilla. Tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen sovelletaan kuluttajansuojalain etämyynnin säännöksiä. Tilauksen yhteydessä Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi nämä sopimusehdot. Tilauksesta lähetetään nämä sopimusehdot sisältävä tilausvahvistus sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Tilausvahvistuksen tiedot sisältävät kuluttajansuojalaissa edellytetyn peruuttamislomakkeen ja peruuttamisohjeen.

4. Tuotteiden toimittaminen
Verkkokaupassa myytävien tuotteiden toimitustavat ovat nähtävillä ja valittavissa tuotteiden ja ostoskoritietojen yhteydessä. Asiakas voi tilauksen yhteydessä valita toimitustavan kahdesta vaihtoehdosta:
1. Nouto, jossa tilauksen noutaminen tapahtuu Autoliiton Helsingin toimistolta (Hämeentie 105 A) huomioiden mahdolliset tilauksen ja asiakirjojen käsittelyajat.
2. Postin perusjakelu, jossa toimitus tapahtuu tilauksen koon mukaisesti joko pikkupakettina, joka jaetaan Postin perusjakelussa kotiin tai pakettina. Paketilla on lähetyksen seuranta ja paketti toimitetaan ilmoitettua toimitusosoitetta lähimpään Postin palvelupisteeseen.

5. Maksaminen
Tuotteet maksetaan tilaamisen yhteydessä sivustolla tarjottavilla maksupalveluilla.

6. Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla on oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa tuotetilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Peruuttaminen tehdään peruuttamislomakkeella tai sähköpostitse vapaamuotoisesti. Peruuttamislomakkeella on tarkemmat ohjeet tuotteen palauttamisesta.
Asiakas vastaa tuotteen arvon alentumisesta, jos tuote on otettu käyttöön ennen palautusta.
AL-kauppa palauttaa tuotteista saadut maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun palautetut tuotteet on saatu takaisin tai kunnes asiakas on todistettavasti lähettänyt tuotteet takaisin. Rahan palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei palautuksen yhteydessä nimenomaisesti ole suostuttu muuhun.

7. Ehtojen muuttaminen
Näitä sopimusehtoja voidaan muuttaa ilman Asiakkaille tehtävää ennakkoilmoitusta. Päivitetyt ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavilla AL-kaupan verkkosivustolla.

8. Tiedot riidanratkaisusta
Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan AL-kaupan ja Asiakkaan välisillä neuvotteluilla.
Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.
Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava kuluttaja-asiakkaan vakituisen asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei kuluttaja-asiakas halua nostaa kannetta AL-palvelut Oy:n  kotipaikan yleisessä alioikeudessa Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli kuluttaja-asiakkaan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.